Arbetsrätt - Företag


Arenastadens Advokatfirma AB har lång erfarenhet av alla frågor inom arbetsrätten och har företrätt klienter i såväl svenska domstolar som utomlands.

Kontakta oss Läs mer
Arbetsrätt – Företag

Arbetsrätten och arbetsrättsliga frågor är ett komplicerat område som regleras av en rad olika lagar. 

En korrekt hantering av olika ärenden kräver erfarenhet och omdöme. Om en arbetsgivare hanterar dessa frågor felaktigt kan det få stora konsekvenser, bl a ekonomiska, för företaget. Det är även viktigt att agera förebyggande så att tvister undviks samt agera tvistelösande när en tvist riskerar att uppstå eller redan uppstått.

Arenastadens Advokatfirma har lång erfarenhet av alla frågor inom arbetsrätten och har företrätt klienter i såväl svenska domstolar som utomlands. Advokatfirman anlitas ofta för s k ”second opinions” till organisationers bedömningar och handlägger också klagomål från medlemsföretag av organisationernas rådgivning i enskilda ärenden. Advokatfirman håller även föreläsningar för företag, organisationer och myndigheter.

Vi erbjuder rådgivning inom bl a följande områden:

 • Omorganisationer
  • Överväganden, juridisk riskanalys, planering och MBL-förhandlingar

 • Individuella anställningsavtal
  • Omreglering av anställningsvillkor, semesterlönefrågor, bonus/provisionsavtal, avtalsbrott, anställningsavtalets omfattning vad gäller arbetstider, bisyssla, omfattningen av en arbetstagares arbetsskyldighet och var går gränsen för en arbetsgivares arbetsledningsrätt
 • Konkurrens- och sekretessklausuler/ skydd för företagshemligheter
 • Handläggningsrutiner för ärenden rörande påståenden om sexuella trakasserier
 • Migration/arbetstillstånd
 • Uppsägning / avsked,
  • Planering och överväganden, överläggning och MBL-förhandlingar, uppsägning/omplacering av chefer och högre befattningshavare
 • Företagsövergångar
 • Processer
  • Processer i tingsrätt, arbetsdomstol och skiljenämnd