Arbetsrätt, familjerätt och affärsjuridik


Arenastadens Advokatfirma AB är en advokatbyrå i Solna, Malmö och Borlänge med inriktning på såväl humanjuridik som juridiska tjänster mot företag och arbetsgivare samt organisationer och myndigheter.

Kontakta oss Läs mer

Våra expertområden

Affärsjuridik

Affärsjuridik inbegriper bland annat frågor om rätt till betalning för den som kräver och betalningsskyldighet för den som krävs samt frågor om avtalstolkning eller avtalsbildning.

Läs mer
Brottmål

Brottmål har ingripande verkan på de iblandade. Detta gäller vare sig du är misstänkt eller utsatt för brott och ev vill kräva skadestånd.

Läs mer
Familjerätt / Ekonomisk familjerätt

Familjerätt är ett brett område som bland annat gäller frågor om vårdnad och umgänge om barn samt ekonomisk familjerätt, dvs arv, testamente, äktenskapsförord & samboavtal.

Läs mer
Arbetsrätt - Företag

Arenastadens Advokatfirma AB har lång erfarenhet av alla frågor inom arbetsrätten och har företrätt klienter i såväl svenska domstolar som utomlands.

Läs mer
Arbetsrätt - Privatperson

Arbetsrätt berör de flesta på ett ingripande sätt. Vi biträder såväl arbetsgivare som anställda med alla frågor som berör ett anställningsförhållande.

Läs mer

Om oss

Albert Malmberg

Albert Malmberg

Advokat & Ägare

Arenastadens Advokatfirma AB (”Arenastadens Advokatfirma”) är en advokatbyrå med inriktning på såväl humanjuridik som juridiska tjänster mot företag och arbetsgivare samt organisationer och myndigheter. Arenastadens Advokatfirma har, genom dess innehavare advokat Albert Malmberg, lång erfarenhet av domstolsprocesser. Arenastadens Advokatfirma är centralt belägen i Solna.


Kontakta oss

Vi erbjuder kostnadsfri telefonrådgivning