Arenastadens Advokatfirma AB (”Arenastadens Advokatfirma”) är en advokatbyrå med inriktning på såväl humanjuridik som juridiska tjänster mot företag och arbetsgivare samt organisationer och myndigheter.

Arenastadens Advokatfirma har, genom dess innehavare advokat Albert Malmberg, lång erfarenhet av domstolsprocesser. Arenastadens Advokatfirma är centralt belägen i Solna.

Bakgrund

1996 – Jur kand, Stockholms universitet

1996 – 1998 – Tingsnotarie Solna tingsrätt, Solna

1998 – 2000 – Advokatfirman Tino Goetze, Bromma, biträdande jurist, anställd

2000 – 2013 – Förbundsjurist, Säljarnas Riksförbund, Stockholm; processföring i svenska och utländska domstolar gällande arbetsrätt och fordringar för handelsagenter och egenföretagare

2004 – 2007 och 2012 – 2013 – Kanslichef, Säljarnas Riksförbund, Stockholm; verksamhetsansvarig för kansliet och juristsektionen, talesman i media och rådgivande till förbundets förtroendevalda

2013 – advokatexamen, Sveriges Advokatsamfund

2013 – 2015 – advokat, Advokatfirman Rätt & Råd i Stockholm AB, Solna, anställd

2015 – Arenastadens Advokatfirma, Arenastaden Solna, egen verksamhet


Mattias Pettersson är advokat på Arenastadens Advokatfirma AB.
Mattias Pettersson har tidigare arbetat med grävande journalistik, som facklig ombudsman och biträde i domstol samt på Migrationsverket.

Han har även arbetat på en annan advokatbyrå som specialiserar sig på bland annat migrationsrätt. Han har fått ett mål prövat och vunnet i Migrationsöverdomstolen.
Mattias Pettersson är specialiserad inom migrations- och arbetsrätt. Han tar även uppdrag inom övriga humanjuridiska områden, brottmål och tvistemål, såsom bland annat ombud i tvister om vårdnad, boende eller umgänge för barn.

Mattias Pettersson tog juristexamen på Stockholms universitet 2016 och har även läst kurser i vittnespsykologi och kriminalteknik.


Vi är medlem i

  • Arbetsrättsliga föreningen, samt Arbetsrättsliga föreningens internationella sektion
  • Familjerättskollegiet