Vi finns i Solna och Borlänge

Arbetsrätt, familjerätt, migrationsrätt och affärsjuridik

Vi finns i Solna och Borlänge

Arbetsrätt, familjerätt, migrationsrätt och affärsjuridik

Våra expertområden

Arbetsrätt

Arbetsrätt berör de flesta på ett ingripande sätt. Vi biträder såväl arbetsgivare som anställda med alla frågor som berör ett anställningsförhållande gällande ex v omorganisationer, uppsägningar, upprättande och tolkning av anställningsavtal. Läs mer »

Familjerätt

Familjerätt är ett brett område som bland annat gäller betydelsefulla frågor om vårdnad och umgänge om barn men även om s k ekonomisk familjerätt, dvs arv, testamente, äktenskapsförord och samboavtal. Läs mer »

Migrationsrätt

Asyl, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd; på flykt från terror och förföljelse; har jag eller min familj rätt att stanna eller arbeta i Sverige? Läs mer »

Affärsjuridik

Affärsjuridik inbegriper bland annat frågor om rätt till betalning för den som kräver och betalningsskyldighet för den som krävs samt frågor om avtalstolkning eller avtalsbildning. Läs mer »

Brottmål

Brottmål har ingripande verkan på de iblandade. Detta gäller vare sig du är misstänkt eller utsatt för brott och ev vill kräva skadestånd. Advokatfirman har företrätt klienter i såväl svenska som utländska domstolar. Läs mer »

Övrig juridik

Upprättande av och rådgivning kring konsult-, samarbets- och kompanjonavtal samt anspråk med anledning av handelsagenturförhållanden. Läs mer »

Vi erbjuder kostnadsfri telefonrådgivning

Boka nu »