Vi finns i Solna och Borlänge

Migrationsrätt

Migrationsfrågor har kommit att bli av allt större betydelse i vårt samhälle. Vi har stor erfarenhet av ärende rörande migration och vill på allra bästa sätt driva ditt eller din familjs ärende. Vi hjälper dig med ansökan om asyl, uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap. Vi biträder också vid ärenden gällande förvar, utvisning och brott av internationell karaktär.

Vi biträder även med rådgivning och ansökan om arbetstillstånd. I ärenden rörande asyl och uppehållstillstånd kan du få ett offentligt biträde förordnat via staten som betalar kostnaden. Vi kan även biträda dig som privat ombud.

Vi erbjuder kostnadsfri telefonrådgivning

Boka nu »