Vi finns i Solna och Borlänge

Arbetsrätt

Arbetsrätten är ett betydelsefullt område för varje yrkesarbetande. Arenastadens Advokatfirma har lång erfarenhet av arbetsrätt och har drivit en mängd olika processer, såväl inom som utom landet. Advokatfirman anlitas ofta för s k ”second opinions” till fackliga organisationers bedömningar och handlägger också klagomål från medlemmar av organisationernas rådgivning i enskilda ärenden.

Vi lämnar rådgivning inom bl a:

  • Frågor vid omorganisationer
  • Individuella anställningsavtal

Frågor rörande omreglering av anställningsavtal, semesterfrågor, bonus/provisionsavtal, avtalsbrott och uppsägning/avskedande:

  • Tillämpning av konkurrens- och sekretessklausuler samt skydd för företagshemligheter
  • Internationell arbetsrätt och arbetstillstånd
  • Processer

Vi erbjuder kostnadsfri telefonrådgivning

Boka nu »