Vi finns i Solna och Borlänge

Övrig juridik

Advokatbyrån har även stor erfarenhet av s k konsult- samarbetsavtal och agentavtal för anspråk på provisioner, skadestånd och fordran på s k avgångsvederlag enligt lagen om handelsagentur.

Advokatbyrån upprättar även kompanjonavtal för olika företagsverksamheter.

Vi erbjuder kostnadsfri telefonrådgivning

Boka nu »