Vi finns i Solna och Borlänge

Arbetsrätt

Arbetsrätten och arbetsrättsliga frågor är ett komplicerat område som regleras av en rad olika lagar. En korrekt hantering av olika ärenden kräver erfarenhet och omdöme. Om en arbetsgivare hanterar dessa frågor felaktigt kan det få stora konsekvenser, bl a ekonomiska, för företaget.

Arenastadens Advokatfirma AB har lång erfarenhet av alla frågor inom arbetsrätten och har företrätt klienter i såväl svenska domstolar som utomlands. Advokatfirman anlitas ofta för s k ”second opinions” till organisationers bedömningar och handlägger också klagomål från medlemsföretag av organisationernas rådgivning i enskilda ärenden. Advokatfirman håller även föreläsningar för företag, organisationer och myndigheter.

Vi erbjuder rådgivning inom bl a följande områden:

Omorganisationer

Överväganden, juridisk riskanalys, planering och MBL-förhandlingar

Individuella anställningsavtal

Omreglering av anställningsvillkor, konkurrensklausuler, sekretessfrågor, företagshemligheter, semesterfrågor, bonus/provisionsavtal, avtalsbrott

Konkurrens- och sekretessklausuler/ skydd för företagshemligheter

Uppsägning / avsked

Planering och överväganden, överläggning och MBL-förhandlingar

Företagsövergångar

Processer

Processer i tingsrätt, arbetsdomstol och skiljenämnd

Vi erbjuder kostnadsfri telefonrådgivning

Boka nu »